Xác nhận tham dự

Đám cưới của

HOÀNG CHIẾN NGUYỄN HÀ

Để có thể xác nhận tham dự, bạn phải là người nhận được thiệp mời từ cô dâu và chú rể. Hãy nhập vào tên của bạn và tìm kiếm thiệp mời theo form bên dưới.

Tìm thấy bạn trong danh sách khách mời. Vui lòng chọn đúng tên của bạn để tiếp tục.